XƯỞNG SẢN XUẤT

Máy chiết rót tự động 8 vòi

Ngày Đăng: 26/05/2016 - 10:32 PM

Máy dán nhãn tự động

Ngày Đăng: 26/05/2016 - 10:31 PM

Máy đóng gói tự động dạng bột

Ngày Đăng: 26/05/2016 - 10:31 PM

Máy đóng gói tự động dạng nước

Ngày Đăng: 26/05/2016 - 10:30 PM

Thương hiệu đối tác