Chi tiết Sản phẩm

Xelet supe 24EC

  • Giá: Liên hệ

    • Mã SP: Xelet supe 24EC
    • Lượt xem: 1629
    • Mô tả: Xelet supe 24EC

Xelet supe 24EC

Cỏ mần trầu sau khi phun Xelet

Sau khi phun Xelet supe 24EC

Hình ảnh cỏ sau khi phun thuốc

 

Sau khi xử lý Xelet super 240EC

 

Nông dân trừ cỏ trên thanh long bằng Xelet supe

Sản phẩm cùng loại

Thương hiệu đối tác